Үндэсний хуримтлал хөтөлбөрт нэгдэж онлайнаар данс нээлгэхийг хүсвэл доорх мэдээллийг бөглөнө үү. Зөвхөн Монгол улсад оршин суугаа иргэд бүртгүүлэн данс нээлгэх боломжтой.

Та сар бүр тогтмол хуримтлуулах мөнгөн дүнгээ сонгоно уу?